විපක්ෂයට ගණන් බැහැ. අකිලගෙන් චෝදනාවක්

අයවැය තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේදී ද ආණ්ඩුව විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබාගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

මීට පෙර අයවැය දෙවන වර කියවීමේදී එය පරාජයට පත් කරන බව විපක්ෂය ප්‍රකාශ කළත් ආණ්ඩුව එහිදී ද විශිෂ්ට ජයක් ලබාගත් බවයි අමාත්‍යවරයා සිහිපත් කළේ.

එහෙයින් විපක්ෂයට ගණිතය පිළිබඳ විශාල ගැටළුවක් තිබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here