විදුලි කැපීම 10 වනදායින් අවසන්

කාල සටහනක් අනුව රට පුරා සිදු කෙරෙන විදුලි විසන්ධි කිරීම් ලබන 10 වනදායින් අවසන් වේ.

ඒසේ 10 වනදායින් පසු නවතා දැමෙන බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පවසා ඇත.

අමාත්‍යවරය මේ  බව පවසා ඇත්තේ කැළණිතිස්ස බලාගාරයේ අද (05) නීරීක්ෂන චාරිකාවක නිරත විමෙදිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here