ලෙස්ටර් උපන්දා “ජාතික කලාකරු දිනය” ලෙසට නම් වේ

අප්‍රේල් 5 වනදා “ජාතික කලාකරු දිනය” ලෙසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව  නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

දිවංගත ප්‍රවීණ සිනමාවේදී ලෙස්ටර් ජේම්ස් පිරිස් මහතාගේ 100වන ජන්ම දිනය යෙදී ඇති අප්‍රේල් මස 5වන දින මෙලෙස ජාතික කලාකරු දිනය ලෙසින් නම් කිරීමට හේතු පාදක කර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here