මහින්ද ගෝඨා බලයට අවොත් මැති ඇමති 56ක් මරුට

මහින්ද රාජපක්ෂ හා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නැවතත් බලයට පැමිණියහොත් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින මැති ඇමතිවරුන් 25%ක් අනිවාර්යෙන්ම මරා දමන බව රාජ්‍ය ඇමැති රංජන් රාමනායක මහතා සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තුවෙන් 25% ක් යනු 225 සිටින පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 56කි. එනම් රන්ජන් රාමනායක මහතා අනුව මහින්ද හා ගෝටභය මහත්වරුන් නැවත පැමිණියහොත් මරා දමන මැති ඇමතිවරුන් ගණන අවම 56කි.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී අයවැය කාරකසභා අවස්ථා විවාදයේ දී ‍ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here