නව වසරේ භාණ්ඩ 200ක මිල අඩු කෙරේ

සිංහල සහ දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් පාරිභෝගිකයන්ට සහන සැලසීම සදහා භාණ්ඩ වර්ග 200 ක මිළ ගණන් අඩු කරන බව ලංකා සතොස ආයතනය පවසයි.

මේ අනුව පහත සදහන් භාණ්ඩ වල මිල පහත දැක්වෙන පරිදි පහත හෙළා ඇත.

රතු පරිප්පු රු. 112 සිට රු. 110 දක්වා, දේශීය සම්බා රු.88 සිට රු.84 දක්වා, රතු සහල් 59 සිට 57, සුදු සහල් 70 සිට 67, සුදු සිනි 99 සිට 97, හාල් මැස්සන් රු. 680 සිට 669, ටින් මාළු 200 සිට 195 දක්වා, ලොකු ළුණු 79 සිට 75 දක්වා

මෙම මිල ගණන් දිවයින පුරා ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here