දැන් කැපුවත් අවුරුද්දට ජල කප්පාදුව නැහැ

අඛණ්ඩ ජල සැපයුමට මේ දිනවල වරින්වර බාධා සිදුවුවද සිංහල සහ දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද යෙදී ඇති දිනවල එවැනි බාධා ඇති නොවනු ඇතැයි ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

අවුරුදු සමයේදී සුදුසු පරිදි කළමණාකරණය කර එම දිනවලදි සියළු ප‍්‍රදේශවලට අඛණ්ඩ ජල සැපයුමක් පවත්වා යෑමට කටයුතු කරන බවට සියලු සැලසුම් සුදානම් කර ඇති බවද වැඩි දුරටත් පවසයි.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here