තිස්ස අත්තනායක ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව සිය තාවකාලික දේශපාලන විරාමය අවසන් කරන බව තිස්ස අත්තනායක මහතාසදහන් කරයි.

එ අනුව එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයෙන් තමා නැවත ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට පිවිසෙන බවත්  ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ජනතාවට නායකත්වය ලබා දීමට වුවද තමා සූදානම් බවත් ඔහු පැවසුවේය.

මේ පිළිබදව Colombo Gazette Sinhala අප කල විමසුමට පිළිතුරු දෙමින් අත්තනායක මහතා සදහන් කලේ තමන් පවතින ප්‍රධාන ධාරාවේ පක්‍ෂයකින් ඉදිරිපත් වන බවය.

නමුත් මේ වන විට කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් සමග කිසිදු සාකච්චාවක් සිදු කර නොමැති බවද අත්තනායක මහතා කීය.

එමෙන්ම රට මේ වන විට පවතින තත්වය සම්බන්දයෙන් දැඩි දෙස කණගාටුවට පත් වන බැවින් මේ රට ගොඩ ගන්න පැහැදිලි දැක්මක් වැඩපිළිවෙලක් තියෙන වැඩපිළිවෙලක් වෙනුවෙන් තමන් පෙනී සිටින්නට සුදානම් බවත් අප සමග තිස්ස අත්තනායක මහතා වැඩි දුරටත් සදහන් කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here