ණය නියාමන අධිකාරි පනතක් ඉදිරිපත් කරන බව මුදල් ඇමති කියයි


ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය කපා හරින ණය නියාමන අධිකාරි පනතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය නියාමන රාමුවක් ඇති කරමින් පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කරන්නත් ඒ නියාමන රාමුව තුළ විධිමත් නීතිමය බලයක් ආරෝපණය කරන්නත් බලාපොරොත්තු වන බවද මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

රුපියලේ අගය සීග්‍රයෙන් අවප්‍රමාණය වන වේලාවක තීන්දුවක් ගන්න සිදුවන බව සහ තීරු බදු රහිත වාහන ආනයනයට ඉඩ දෙමින් කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියි.

ණයවර ලිපි නිකුත් කරන්න අවස්ථාව ප්‍රකාශ කර තිබෙන බව සහ ජුනි මස 01 සිට එම ණයවර ලිපි නිකුත් කළ හැකි බවත් මුදල් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද පාර්ලිමේන්තුවේදියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here