කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ල කුලියට ගැනීමේදී සිදුවූ වංචාව හෙළි වේ

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා කුලියට ගත් රාජගිරියේ පිහිටි නව ගොඩනැඟිල්ල වැඩි මිලකට ගෙන ඇති බවට මේ වන විට සාක්කි එකතු වෙමින් තිබේ.

ඒ සඳහා රජයේ තක්සේරුකරු තක්සේරු කළ මුදලට වඩා වැඩි මිලක් ගෙවා ඇති බව එම අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් හිමාලි හඳුන්හේවා මහත්මිය ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබේ.

කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබාදෙමින් ලේකම්වරිය ප්‍රකාශ කළේ මෙම ගොඩනැගිල්ල සඳහා කුලිය ලෙස රුපියල් මිලියන 13.5ක් රජයේ තක්සේරුකරු තක්සේරු කර තිබුණත් රුපියල් මිලියන 21කට එය කුලියට ලබාගෙන ඇති බවයි.

2015 දෙසැම්බර් 01 වනදා දුමින්ද දිසානායක මහතා විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත මෙම DPJ ගොඩනැගිල්ල කුලියට ගැනීමට යෝජනා කළ බවයි ලේකම්වරිය සඳහන් කලාය.

ඒ, එම ගොඩනැගිල්ල කුලියට ගැනීමේදී වංචාවක් සිදුව ඇති බවට ජනාධිපති කොමිසම වෙත ලැබී තිබිණි. එම පැමිණිල්ල විභාගයට ගැනුන අවස්ථාවේදී ඇය මෙලෙස පවසා තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here