විදුලි කැපීමට විසදුමක්. හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමක්

විදුලි අර්භුදයට විදුලි මිලදී ගැනීමකට යෑමට රජය තීරණය කර තිබෙන බව පැවසේ. එම විදුලි මිලදී ගැනීමත් සමගින් රට පුරා අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබාදිය හැකි වනු ඇති බවද විදුලිබල මණ්ඩලය විශ්වාසය පලකරයි.

මේ වන  දරුනුවටම ඇතිව තිබෙන අති අධික විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා අමතර මෙගා වොට් 100ක ප්‍රමාණයක් හදිසි මිලදී ගැනීමක් ලෙස පුද්ගලික සමාගම් තුනක් තෝරාගෙන ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අභ්‍යන්තර ආරංචි සඳහන් කරයි.

පුද්ගලික විදුලි මිලදී ගැනීම් යනු විශාල කොමිස් මුදල් හුවමාරු වන අවස්ථාවක් යයි මෑත කාලීනව දිගින් දිගටම චෝදනා එල්ල විය. කෙසේ වෙතත් යෝජිත ගිවිසුම් අනුව ඉදිරි මැයි මම මුල සිට ඇරඹෙන් නිරිත දිග මෝසම් සමයේදී අධික වැසි මධ්‍ය කදුකරයට ලැබෙද්දීද ඩීසල් බලාගාරවල විදුලිය මිලදී ගැනීමට සිදු වන බවද පැවසේ.

ඒ අනුව තෝරාගෙන ඇති සමාගම් සමග ඉතා ඉක්මනින්ම අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට නියමිතය. ගිවිසුම් අනුකූලව මෙම ආයතන වලින් විදුලිය මාස හයක් තිස්සේ විදුලිය මිලදී ගැනීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා විදුලි ඒකකයකට රුපියල් 28-30 අතර මුදලක් මණ්ඩලය විසින් ගෙවීමටද නියමිතය.

 

 

AS

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here