වරින් වර ජල කප්පාදුවක්

ඇතිව තිබෙන විදුලි අර්බුදය මත ජල සැපයුම ද විටින් විට අත්හිටුවීමට සිදුවනු ඇති බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මේ දිනවල සිදුකරන විදුලි කප්පාදුවට අමතරව අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් ද මෙම තත්ත්වයට බලපා ඇති බවයි.

මේ හේතුවෙන් ජලය හැකිතාක් අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙස ඔවුන් පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here