ඉරිදියේදී සියලුම සිසුන්ට ටැබ්

උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පමණක් නොව ඉදිරියේදී සාමාන්‍ය පෙළ ඇතුළු අනෙක් පන්තිවල සිසුන් සඳහා ද ටැබ් පරිගණක ලබාදීමට ඉදිරියේදී ක්‍රියා කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

මෙහිදී අමාත්‍යවරයා සදහන් කරන්නේ දැනට උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ටැබ් පරිගණක ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇති බැවින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනමින් සූදානම් කෙරෙමින් පවතින බවය.

ඒ අනුව, දැනට පාසල් සිසුන් ඔසවාගෙන යන පොත් බෑගය වෙනුවට වසර 4ක් භාවිතා කළ හැකි ටැබ් පරිගණකය අනාගතයේදී ආදේශ කෙරෙන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here