විදුලිය කපන්නෙ ජලය හිඟ නිසා බව පවසමින් ආණ්ඩුව ජනතාව මුලා කරනවා:සුනිල් හඳුන්නෙත්ති


විදුලිය කපන්නේ ජලය හිඟ නිසා බව පවසමින් ආණ්ඩුව ජනතාව මුලාකරන බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමු⁣ණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා චෝදනා කරයි.

ජලය හිඟ නිසා විදුලිය කප්පාදු කරනව නම් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අධිකරණයට නොයන බවයි මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ.

2018-2037 කාලයට විදුලි ජනන සැලැස්මක් ඇති බවත් එම ජනන සැලැස්ම මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් නිර්දේශකොට තිබෙන අතර එයට අනුව විදුලිබල මණ්ඩලය කටයුතු කළ යුතු බව මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදි කියා සිටියේය.

එසේම විදුලිබලමණ්ඩලය තමන්ට හිතෙන හිතෙන විදිහට ජනන සැලැස්ම දෙස නොබලා හදිසි මිලදි ගැනිම් වලට යන බවටද මන්ත්‍රීවරයා චෝදනා කර සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here