රබර් කර්මාන්තයටත් චීනයෙන් ආයෝජන

ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් කර්මාන්තය සඳහා ආයෝජනය කිරිමට චීනය ඉදිරිපත් වී ඇති බව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා අද අයවැය කාරකසභා විවාදයට එක්වෙමින් මේ බව ප්‍රකාශ කලේය

එහිදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ අද දිනයේ චීනයේ හයිනාන් ප්‍රදේශයේ නියෝජිත පිරිසක් තමා සමඟ සාකච්ඡා කල බවයි.

රබර් කර්මාන්තය සඳහා චීනය අමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක පමන විශාල ආයෝජනයක් සිදුකිරිමට සුදානම් බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කලේය.

ඉදිරියේදි මේ සඳහා චීනය සමග ගිවිසුමක් අත්සන් තබන බවද අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here