අයවැය අවසන්වර කියවීමේදි ජන්දය ලබාදීම පිලිබඳව පැවති සාකච්ජාව අසාර්ථකයි


අයවැය අවසන්වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේදී ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්දය භාවිතා කිරීම සිදු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ඊයේ ජනාධිපතිතුමා සමග පැවති සාකච්ඡාව අසාර්ථක වී තිබේ.

ඒ පිලබඳව අවසන් තීන්දුවක් නොගත් බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසයි.

මේ හේතුවෙන් අයවැය ඡන්ද විමසීම පිළිබඳව අවසන් තීන්දුවක් ගැනීමට මෙම කණ්ඩායම එළඹෙන 4 වනදා නැවත රැස්විමට නියමිතයි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here