සංවරව හැසිරෙන්න යැයි කථානායකගෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ට අවවාදයක්


පාර්ලිමේන්තුවේ කීර්තිනාමයට හානිකරමින්
ඉතාමත් පහත් අසභ්‍ය වචන භාවිතා කරමින්
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව තමන් ඉතාමත් කණගාටුවන බව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් පැවසීය.

ඊයේ (01) පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදය පැවැත්වෙන අතරතුර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු හා මන්ත්‍රීවරයකු අතර ඇති වූ වචන හුවමාරුව පිළිබඳව කරුණු දක්වමින් කතානායකවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ය.

වාදවිවාද වලදී තම විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කිරීමේ දී මීට වඩා සංවරව ආදර්ශමත් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේ  කීර්තිනාමයට කිසිදු ආකාරයකින් හානියක් නොවන ලෙස කටයුතු කරන ලෙස කතානයකවරයා මන්ත්‍රීවරුන් වෙත දන්වා සිටියේ ය

පාර්ලිමේන්තුවේ අභිමානය හා ගෞරවය කෙළෙසෙන අන්දමින් වාද විවාදවලදී භාවිතා කළ යුතු වචන මින් ඉදිරියට කිසිම ආකාරයකින් ගරු සභාව තුළ භාවිතා නොකරන ලෙස සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට අවධාරණයෙන් දැනුම්  දෙන බවද කතානායකවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here