වද හිංසාව වලක්වාලීම සඳහා වු එක්සත්ජාතින්ගේ අනුකමිටුව අද දිවයිනට

වදහිංසා වළක්වාලීම සඳහා වු එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුකමිටුව  ප්‍රථම වරට අද දිවයිනට පැමි⁣ණෙයි.

මෙම දුත පිරිස අද සිට 12 වනදා දක්වා ඔවුන් මෙරට සංචාරය කිරීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්වාධීන ජාතික නිවාරණ යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම ද මෙම සංචාරයේ අරමුණ බව එම කමිටුව පවසයි.

සිව් දෙනෙකුගෙන් යුත් දුත පිරිසක් මෙම සංචාරයට එක්වන අතර ඔවුන් අදාල  අමාත්‍යංශ නිලධාරින් සිවිල් සමාජ සංවිධාන  සහ මානව හිමිකම් කොමිසම සමග සාකච්ජා පවත්වනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here