ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලයට අධිකරණයෙන් නොතීසි


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.

ඒ විදුලි කප්පාදුවට අදාළ වාර්තා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට ලබානොදීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම සඳහා ලබන 09 වැනිදා අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here