අප්‍රේල් 15 රජයේ නිවාඩු දිනයක්


අප්‍රේල් මස 15 වන දින රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

මෙවර 13 වන දින හා 14 වන දින සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද යෙදී ඇති අතර, 15 වන සඳුදා දිනය වෙළඳ නිවාඩුවක් ලෙස පමණක් පැවතුණි.

අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීමකට අනුව මේ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවි ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here