Tue. Dec 10th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

අගමැති ජනපති රහස් හමුව ජනපති පොදු අපේක්ෂකයා කරවීමටද ?

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ, ඇමැති මලික් සමරවික්‍රම යන තිදෙනාගේ රහසිගත හමුවක් ඊයේ දිනයේ සිදුව ඇති බව වාර්තා වෙයි. මෙම හමුව සිදුව ඇත්තේ මහනුවර පිහිටි මලික් සමරවික්‍රම මහතාගේ නිවසකදී බවයි ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.

එහිදී ඔවුනට දිවා ආහාරයද සූදානම් කර තිබී ඇත අතර මෙහිදී තිදෙනා අතර කුමන ආකාරයෙන් සාකච්ඡාවක් වූයේ දැයි කිසිදු තොරතුරක් නැත.

නමුත් මෙම හමුව ඉදිරි මැතිවරණය සම්බන්දයෙන් බවද කියවේ. මේ දින වල එජාප මන්ත්‍රීවරුන් එක දිගට පැවසුවේ ජනපති පොදු අපේක්ෂකයා ලෙසින් ඉදිරිපත් කර බවය. එ සදහා ඔවුන් ප්‍රසිද්දියේ ජනපතිට ආරාධනා කර තිබිණි.

ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයෙක් පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා පවසා තිබු අතර එය අප වාර්තා කළෙමු. 2015 ජනාධිපතිවරණයට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කළ ආකාරයෙන් මෙවර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පුද්ගලයෙකු පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කරන බව අශෝක් අබේසිංහ මහතා මෙහිදී වැඩි දුරටත්පවසා තිබුණේ දැඩි විශ්වසයකිනි.

එමෙන්ම පසුගිය ද ශ්‍රීලනිපය සහ පොහොට්ටුව සාකච්චා බිද වැටි තිබුණේ දෙපාර්ශවය විසින් ජනාධිපති අපේක්‍ෂකයා සම්බන්දයෙන් එකගතාවයකට නොපැමිණීම හේතුවෙනි.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවිශ්වාසයක් ඇතිවී තිබෙන බව ශ්‍රීලපොප සභාපති මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා මේ පිලිබදව අදහස් දක්වමින් පැවසුවේය. ඔහු සදහන් කලේ අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්දයේදී ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ නොකිරීම නිසා මෙම අවිශ්වාසය හටගෙන ඇති බවය. අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා එදින උදෑසන ශ්‍රීලනිපය එකඟ වූ නමුත් අවසානයේ ඔවුන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටිය බව ද ජී. එල්. පීරිස් මහතා සිහිපත් කළේය.

එම සාකච්චා බිද වැටීමෙන් අනතුරුව එජාපය සමග ශ්‍රීලනිපය සාකච්චා යන බව කියවිණි. නැවත ජාතික ආණ්ඩුවක් සැදීම පිළිබදවද පසුගියදා අගමැතිවරයා විසින් ප්‍රකාශ කළේය.

 

AS.

 

Valid and updated F5 101 Cert Is Your Best Choice

Ministers looked at each other, can not make a sound.Finally, Qi F5 101 Cert algae said This is the old F5 Certification 101 man to blame the absence of the emperor Daoguang Emperor Daoguang alchemy will stay in the hair, but in the evening summoned Zeng Guofan. Zeng Guofan thought probably the emperor has something to say.Then a heart completely put down. See a business, the old treasurer hurriedly came out from the counter, both hands and a boxing, acquaintances, said Lord, you F5 101 Cert always have some time did not get your spacious. Yutai snorted with a nose, said This is our Taoist thing, that you do not understand, let it be made Official article said Dare to ask adults, your elders F5 101 Cert just talk about the Taoist thing, is it more important than the state thing Yutai said The Taoist thing is related to 101 Cert the lifeblood of their own things, the state is related 101 Cert to Application Delivery Fundamentals the lifeblood of the country things own lifeblood is the responsibility of their own, F5 101 Cert and the lifeblood of the country is to be responsible for everyone.

When I was 18 years old, I was thrown into the jungle of a shelter by F5 Certification 101 the Kobolds high school F5 101 Cert squad alone. do you remember I came back to see, I rely on F5 101 Cert How black, blackout ah 101 Cert Not to be heard again. Every internal organ in the body is as serious as http://www.examscert.com a Application Delivery Fundamentals fire, and although you are sweating, you do not know where the sweat came from.

No more time will be added the old sixth can t speak, the only remaining one is a pitiful F5 101 Cert look that starts to look at Sancha waiting for her to play. Isn t it enough I remember it. He dared to ask me to divide the inheritance, I want him to pay back the money. But he went on to continue to tell us. Maybe there is such a factor, but this is not the root of the reason that is, this factor, put it into 1969 we suddenly thought that we are also taking a schadenfreak attitude when we dig F5 101 Cert deeper into the cause At that time, when history is getting more and more exposed to its bloody wounds, we feel more and more sorry to jump to the Niugen brother of the Yellow River When the face of the brother is forced to be like F5 101 Cert that, Is the personal warfare upgrade 101 Cert also providing 101 Cert some opportunities for your group of 1969 When Lu Guihua got divorced and left, did you want to Application Delivery Fundamentals use the morning glory instead of Lu Guihua They really have different styles you just ate sweet, are you still trying to F5 Certification 101 taste the acid So your theory is like the warmth of the year and the oasis of the past. In 1969, we faced the endless field of wheat that was being harvested.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *