විදුලි අර්භුදයට පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය

හදිසි මිලදී ගැනීමක් වශයෙන් මෙගාවොට් 100ක විදුලි ධාරිතාවක් පෞද්ගලික අංශයෙන් මිලදී ගැනීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අවසරය ලැබී ඇති බව සදහන් වේ.

පවතින විදුලි අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස මෙසේ පෞද්ගලික අංශයෙන් හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමක් කිරීම සඳහා පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදී විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කළ ටෙන්ඩරයකට මෙසේ අනුමැතිය ලබාදුන් බවයි කොමිසම පවසන්නේ.

එසේම දීර්ඝ කාලයක් මණ්ඩලයට විදුලිය අලෙවි කර, කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසන් වූ පෞද්ගලික බලාගාර දෙකකින් ද යළි විදුලිය මිලදී ගැනීමට මණ්ඩලය සූදානමින් සිටින බවත් ඒ අනුව ඉන් එක් බලාගාරයකින් මෙගාවොට් 50ක් සහ අනෙක් බලාගාරයෙන් මෙගාවොට් 20ක් වශයෙන් ඒකකයක මිල රුපියල් 23 – 25 අතර මිලකට මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here