රාජ්‍ය ආයතන වලට නව තනතුරක් ‘බලශක්ති කළමනාකරු’

බලශක්ති අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස රාජ්‍ය ආයතනවල විදුලි භාවිතය සුරැකීම සඳහා වෙනම නිළධාරියෙකු පත් කිරීමට අගමැතිවරයා තීරණය කර තිබේ.
සෑම රාජ්‍ය ආයතනයක් සඳහාම ‘බලශක්ති කළමනාකරු’ නමින් නව තනතුරක් පත් කිරීමට නියමිත වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිටත් සියලු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් දැනුවත් කර තිබේ.
මේ අතර විදුලි අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කළ කැබිනට් අනු කමිටුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමු වී සාකච්ඡා පවත්වා තිබේ. එහිදී අමාත්‍ය අනු කමිටුව විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ දින හතක් තුළ විදුලිය කපාහැරීම් නතර කළහැකි බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here