නැවත ජාතික ආණ්ඩු නැති බව විපක්‍ෂනායක කියයි

යළිත් ජාතික ආණ්ඩු පිළිබඳ කථා කිරීමේ කිසිදු ඵලක් නොමැති බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි

විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ‘වස විස නැති ජාතික පොළ සහ ප්‍රදර්ශනය’ නැරඹීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්ය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here