නඩු විභාග ප්‍රමාද වීම් වැලැක්වීමට ඇමති මාරපනගෙන් යෝජනාවක්

නඩු විභාග කිරීමේ දී ඇතිවන ප්‍රමාදවීම් වළක්වා ගැනීමට නම් නඩු විභාගයේ දී ඒ සඳහා කාලසීමාවක් ලබාදිය යුතු බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ තිලක් මාරපන මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී අයවැය කාරකසභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින් මේ බව පැවසී ය

නඩුවක් ඉවර වෙන්න කාලයක් ගත වෙන බවත් මෙය සලකා බැලිය යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියි

මෙයට විසඳුමක් ලෙස නඩු පැවරිමට හා අවසන් කිරිමට යම් කාල සිමාවක් පැවරිමට යෝජනා කරන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here