එජාපයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් පෙන්වූ පොඩි සෙල්ලම ගැන ඉෂාක් කියයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස තම ශක්තිය පෙන්වූ බව එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉෂාක් රහුමාන් මහතා පවසයි.

අයවැය විවාදයේදී “පොඩි සෙල්ලමක්” දමා මඟහැරිය බවත් එතැනදී වැය ශීර්ෂ කිහිපයක් පරාජයට පත්වුණු බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉෂාක් රහුමාන් මහතා පවසයි.

එසේ නොමැතිව හිතාමතා තමන් එම වැය ශීර්ෂ පරාජය නොකළ බවත් තම කණ්ඩායම තම පක්ෂයේ අයට රතු එළියක් දල්වා පෙන්වූ බවත් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here