විදුලි අර්භුදයට සහන මිලට ඉන්ධන

පවතින විදුලි අර්බුදයට පිළියමක් වශයෙන් විදුලිබල මණ්ඩලයට සහන මිලට ඉන්ධන ලබාදීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන ජෙනරේටර් සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන මෙලෙස සහන මිලට ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇති  බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here