විදුලි කැපීම තව පැය ගණනකින් වැඩි වේ

පවතින අධික වියළි කාළගුණ තත්වය හමුවේ දිනෙන් දින විදුලි ඉල්ලුම ඉහළ යන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

මේ හේතුවෙන් ඉදිරි දින කිහිපයේදී වැසි නොලැබුණහොත් බලවත් අසීරුතාවයට පත්වන බවද මණ්ඩලය පවසයි.

අලුත් අවුරුදු සමයට පෙර ප්‍රමාණවත් පරිදි වර්ෂාව නොලැබුණොත් විදුලි කප්පාදුව තවත් පැය ගණනකින් ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව ද මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී එස්.බී. ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here