වද හිංසා වළක්වාලීම සදහා වු එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුකමිටුව මෙරට සංචාරයක

 

වදහිංසා වළක්වාලීම සඳහා වු එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුකමිටුව  ප්‍රථම වරට මෙරට සංචාරය කිරීමට සුදානම් වෙයි

ඒ අනුව  අප්‍රේල් මස 02 වනදා සිට 12 වනදා දක්වා ඔවුන් මෙරට සංචාරය කිරීමට නියමිතය.

සිව් දෙනෙකුගෙන් යුත් දුත පිරිසක් මෙම සංචාරයට එක්වන අතර ඔවුන් අදාල  අමාත්‍යංශ නිලධාරින් සිවිල් සමාජ සංවිධාන  සහ මානව හිමිකම් කොමිසම සමග සාකච්ජා පවත්වනු ඇති.

මෙහිදි වදහිදසාව වැලැක්වීම සදහා වු එක්සත්ජාතින්ගේ ප්‍රඥප්තියේ ඇති කරුණු පිලිබදවද සාකච්ජා කිරිමට නියමිතයි

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here