මන්නාරම් මුහුදෙන් ඛනිජ තෙල් ගන්න රජයේ සුදානමක්

මන්නාරම මුහුද ආශ්‍රිතව සිදුකළ ගවේෂණ සාර්ථක වී ඇති බව රජය පවසයි.

ඒ අනුව එහි කැණීම් කටයුතු 2020 දී සිදු කිරීම සඳහා රජය සූදානම් වේ. ඊට අදාල ලංසු කැඳවීම් මැයි මාසය වනතෙක් සිදු කරන බවත් මේ වනවිටත් එහි ආයෝජන සඳහා ආයතන 12 ක් ඉදිරිපත් වී ඇති බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධණ අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා පවසයි.

මන්නාරම ආශ්‍රිත මුහුදේ ස්වභාවික වායු සහ ඛනිජ තෙල් පවතින බවට වසර ගණනාවක සිට විවිධ කතාබහ ඇති වූ අතර කෙසේ වෙතත් මේ වනතෙක් ඊට අදාල කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නොහැකි විය. මන්නාරම මුහුදේ සිදුකළ ගවේෂණවලට අනුව ස්වභාවික වායු හා ඛනිජ තෙල් සහිත නිධි දෙකක් සොයාගෙන තිබේ. ඉන් එක් නිධියකින් ඝන අඩි බිලියන 350 ක ස්වභාවික වායු නිෂ්පාදනය කළහැකි අතර එය මෙගාවොට් 300 ක ධාරිතාවයෙන් යුක්ති විදුලි බලාගාරයක් නොනවත්වා වසර 10 ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාණවත් බවයි ඒ පිළිබඳ සිදුකළ ගණනය කිරීම්වලදී අනාවරණය කරගෙන තිබේ. අනෙක් නිධියේ ඝන අඩි බිලියන 1000 ක ස්වභාවික වායු අඩංගු වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here