පසුපෙළට විපක්ෂනායකගෙන් තුති

2019 වසර සඳහා ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ අයවැයේ ප්‍රතිපාදනවලින් තුනෙන් එකක්ම වෙන්වී ඇත්තේ මහනගර සංවර්ධන සහ අභ්‍යන්තර කටයුතු, පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ දෙකට බවත් ඒ අනුව මෙම අයවැයෙන් තුනෙන් එකක්ම මේ වනවිට පරාජයට පත් වී ඇති බවත් සදහන් කරමින් වීපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුපෙලට තම ස්තුතිය පුද කරයි.

මෙය ආණ්ඩුව ලැබූ විශාල පරාජයක් බව අවධාරණය කළ විපක්ෂ නායකවරයා මෙම පරාජය ඉතාම සියුම් ලෙස සැලසුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ට ස්තූතිවන්ත විය යුතු බවයි ප්‍රකාශ කළේ.

යෝජිත සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය ඇතුළු බලාගාර නිසි කාලයට ඉදිකිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු නොකළ බවත් එසේ කළේ තමන්ගෙන් පළිගැනීම සඳහා බවත් පැවසූ විපක්ෂ නායකවරයා දැන් කළුවර යුගය නැවතත් පැමිණ ඇති බවත් සඳහන් කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here