Mon. Sep 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

නව තානාපති හා මහකොමසාරිස්වරුන් 14 කට අනුමැතිය

රාජතාන්ත්‍රික සේවය සඳහා ඉදිරිපත් වු 14 දෙනෙකුගේ නාමයෝජනා උසස් නිලතල සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය අද නිවේදනය කළේය.

විදෙස් රටවල ශ්‍රී ලංකා රාජතාන්ත්‍රික කාර්යාලවල ප්‍රධානීන් ලෙස ජනාධිපතිතුමා විසින් නම් කළ අදාල නිළධාරීන්ගේ නාමයෝජනා වලට පසුගිය 27 වැනිදා උසස් නිලතල සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ඒ අනුව නිව්යෝර්ක් හි එක්සත් ජාතීන්ගේ නිත්‍ය නියෝජිතවරිය ලෙස කේ.ඩී සෙනවිරත්න, ඇමරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස රොඩ්නි පෙරේරා, යුරෝපා සංගමයේ හා බෙල්ජියම් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනිය ලෙස ග්‍රේස් ආසිර්වාදම්, යන මහත්ම මහත්මීන් පත්කර ඇත.
මීටඅමතරව නෙදර්ලන්තයේ නව තානාපතිවරයා ලෙස ඒ.එස් නාකන්දල, ඉන්දුනීසියානු නව තානාපතිවරිය ලෙස වයි.කේ ගුණසේකර, තායිලන්ත තානාපතිවරිය ලෙස ජේ.ඒ.එස්.කේ ජයසූරිය, බහරේන්හි නව තානාපතිනිය ලෙස ප්‍රදීපා සේරම්, පිලිපීන තානාපතිනිය ලෙස ශෝබිනී ගුණසේකර , ඔස්ට්‍රියා නව තානාපති ලෙස සරෝජා සිරිසේන, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය සඳහා එම්.ජේ.පී ජයසිංහ, ඊශ්‍රායල තානාපති ලෙස වරුණ විල්පත, සිංගප්පූරු මහ කොමසාරිස්වරිය ලෙස ශෂිකලා ප්‍රේමවර්ධන, තුර්කියේ නව ශ්‍රී ලංකා තානාපති ලෙස රිස්වි හසන් යන මහත්ම මහත්මීන් පත්කර තිබේ.

මෙම පත්කිරීම් සමග විදෙස් රටවල ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කාර්යාල වල ප්‍රධානීත්වය දරණ වෘත්තීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයින් ප්‍රතිශතය 36.57% සිට 46% දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව විදෙස් රටවල් 52 ක තානාපති හා මහකොමසාරිස් කාර්යාල පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

Microsoft 70-417 Practise Questions Guaranteed Success

He always translates himself.Because of his unique personal language and expression system, his reading style is not easy to integrate with others language. S.dollars, completely bringing down a well end state owned large factory.Because it involves too much too wide, the relevant departments checked a pass will not end anymore. She is trying to stay ashes this life, to find good, but also met the bullock son, they enthusiastically accept the fast colon, accept her money in the suburban countryside to buy six square meters of hillside slope, please do A small coffin, the purchase of the funeral prayers, incense, money, according to the request of celadon engraved tombstone. You are not afraid Microsoft 70-417 Practise Questions of tired ah, said such a lot of nonsense.I am not tired.Jia Cheng answer truthfully.Show children, I m too Microsoft 70-417 Practise Questions lazy to talk to you, you can do A word Jia Cheng grateful, show eldest sister Windows Server 2012 70-417 Practise Questions on the top, I Li Jia Cheng can agree to anything, but this thing can not be agreed. Ruiqin seen Evergreen since the identity of aunt, a rational marriage, bullock son is both a great housekeeper 70-417 Practise Questions Ocarina, but also the bride s uncle, the specific business is still his head. Uncle led Microsoft 70-417 Practise Questions the two of them came to a restaurant near Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 the shop.Uncle said that this restaurant is called the Little North, is a young boss from Inner Mongolia to open, mainly engaged in Windows Server 2012 70-417 northern flavor food, the North dumplings good.

Soon Su Shun, the right hand that guerrillas in the arms of a pull, fly with his left foot, his mouth shouted Big four with knife and knife guard Su Shun in this, you kid give me down Just fell, guerrillas then thumping knelt in the ground. Two people very skilled to come over to step on one leg Zhao Zhao, and arms up one, Gesha side teapot Gosh put the lid open, pour a pot of hot tea all poured into Microsoft 70-417 Practise Questions Zhao s back. Tseng Kuo fan s mood on that day was 70-417 Practise Questions particularly happy though the governor Microsoft 70-417 Practise Questions who had been handcuffed was lost by a chief defender. Zeng Guofan a little thought, A back to the emperor, the existing review of the Imperial Academy four, Chen Dingnan Ding difficult, Zhao Dainn pro pro sovereignty, the emperor only from Wang Microsoft 70-417 Practise Questions Shuang hsiang, Chen Yan sound of two selected. Is not there any ambition Otherwise, What are you doing Su Shun widened his eyes The meaning of adults Engelhardt II Tseng Kuo fan finally said Let s go to the government tomorrow tomorrow, soak up the day, to get to know 70-417 Practise Questions one or two people in his house, a good touch, how Suehun Road Well, Sunsun listen to adults, as long as you can pull down this Engelhard to get rid of one of our big harm, smashed it worth it The very next day, both Zeng and Su had come to the Ipomoea incense tea shop opposite to the Anfu government and picked up a table Windows Server 2012 70-417 near the window to get a pot of Longjing. Also Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 played by Muzhanga emperor, Christine, Microsoft 70-417 Practise Questions please visit the Royal Examination, Royal Standard.

Microsoft 70-417 Practise Questions He saw no surprises at the moment, Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 as if Microsoft 70-417 Practise Questions 70-417 Practise Questions she had already decided that she would come. Dad, let go of Microsoft 70-417 Practise Questions the little sister But this Windows Server 2012 70-417 scenery makes him Microsoft 70-417 Practise Questions feel kind, and people and land should be closely related.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *