Tue. Dec 10th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ජවිපෙ අපේක්ෂකයා පොදු අපේක්ෂකයෙක් නොවේ

විධායක ජනාධිපතිධුරය අහෝසි කරගත නොහැකි වුණොත් ජවිපෙ අපේක්ෂකයා කවුද යන්න මේ දින කතා කරන ජනප්‍රිය කතාවකි. ඒ පිළිබදවත් රටයන අතට ජවිපෙ ගමන කෙසේ වෙනස් වෙනවද යන්න පිලිබදවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා සමග CGS අප කල සජීවී සංවාද සටහනකි මේ.

පසුගිය රජය කල කිසි හොදක් නැත්ද ?

මහින්ද හෝ මයිත්‍රී හෝ රනිල් හෝ කිසිවකු සමග අපිට පුද්ගලික ප්‍රශ්න අමනාපකමක් හෝ වෛරයක්  නැහැ . සිද්ධි වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත්තොත් අහවල් එක හොදයි අහවල් එක හොද නැහැ යනුවෙන් වර්ගීකරණය කල හැකි වුවත් ඒවා ගැබුරින් කිරා බලනකොට ඔවුන් කර තිබෙන්නේ සංකයාවකින්  පැවසිය නොහැකි දේවල්. වැඩිය ඕන නැහැ ජාතිවාදිව ආගම්වාදිව කොච්චර බෙදා තිබෙනවද ? ඒ වගේම  රට දැවැන්ත නය උගුලක දමා තිබෙනවා . රටේ වටිනා ආර්ථික මර්මස්ථාන විකුනනලා. ඒවා එහෙම තිබියදී අහවල් පාර හැදුවට වැඩක් තියෙනවද ? එහෙම මයින්න එකම වැරදියිනේ. රටේ සමාජ ආර්ථික දේශපාල කියන ප්‍රධාන ධාරාව බිද වට්ටලනම් එයට කිසිම සමාවක් දෙන්නම බැහැ

ජවිපෙ කොහොම බලවේගයක් ගොඩ නගන්න හැදුවත් තවම ජනතාවගේ කතිරය ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකට. තෙවන බලවේගයක් වීමේ වෑයම ඔබලාගේ සාර්ථක වෙලා නැහැ.කොහෙද ඔබලාට වැරදුනේ ?

ජවිපෙ සාර්ථක වෙලා නැත්ද ?රට සාර්ථක වෙලා නැත්ද ? ජවිපෙට නෙමෙයි හානිය රටටයි හානිය.තවම ජනතාව රට සාර්ථක වෙන තැනට තීන්දුවක් අරන් නැහැ. නමුත් අපි උත්සහ ගන්නවා ජනතාව සාර්ථක තීන්දුවක් ගන්න තැනට තීන්දුවක් ගන්න.ඒ සදහා අපි නව ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් ඉන්නවා. අපි අශුභ වාදී නැහැ. මිනිස්සු කැමතියි ජන්දේ ගන්නට පස්සෙයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මිනිස්සු ජවිපෙට කැමැත්තක් ඇති එක ගැන කැමැත්ත ඉන්නවා අපි ඒ සමාජ කැමැත්ත චන්දයක් දක්වා වර්ධනය කරන්න ගොඩ නගනවා. දැනට අපි රටේ ලශ 7ක චන්ද රස් කරන ඉන්නේ බලයක් ගන්නම් මෙය තෙවන සිව් ගුණ වෙන්න ඕන රෝහණ වෙවිර සහෝදරයා 5 දෙනෙක්ගෙන් පටන් ගත පක්ෂයක් මෙය සල්ලි තිබ්බිත් නැහැ.ඇටයක් පොළොවේ පල කල ගමන් හෙට ගෙඩි කන්න බැහැ.පල අපි එකති කරන ඉන්නේ පල භුක්ති විදින්න කාලයක් යන බව අපි තේරුම් ගත යුතුයි.

මිට ජවිපෙ පිළියම කුමක්ද  ?

ජවිපෙ වර්ධනයන් නතර කරන්න බැහැ . දැන් අපේ රටේ  ප්‍රධාන පක්ෂ ඔවුන්ගේ නොහැකියාව පෙන්නනකොට  ප්‍රජත්රන්ත විරෝධී ධුෂණයක් කරනකොට රටේ ජනතාව ඔවුන්ගේ ගැලවෙනවා. අද වන විටත් මිනිස්සු අපේ පැත්තට වේගයෙන් එනව. ඒ නිසා තමයි අපි පුළුල් බහුජන පෙරමුණකට අවතීර්ණ වෙමින් ඉන්නේ

ජවිපෙ ඉදිරියේ එන ඕනෑම මැතිවරණයක සුදානම්ද ?

ඔව්. මෙම වසරෙදි මැතිවරණ කඩා පාත් වෙන්න පුළුවන් වසරක්.  අපි එයට සුදානමින් ඉන්නේ . මෙතෙක් ජනතාවට සුන්වූ බලාපොරොත්තු නැවත ජයග්‍රහණය කල හැකියි මේ වර්ෂයේදී. ඒ සදහා අපෙත් සමග පුළුල් ජාතික පෙරමුණකට එකතු වෙන්න

එහිදී ජවිපෙ අපේක්ෂකයත් පොදු අපේක්ෂකයෙක්ද ?

නැහ.  දැනට අපි සුදානම් වෙන්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කර ගැනීමට. එසේ නොහැකිවී ජනාධිපතිවරණයක් කැදවුනොත් ජවිපෙන්ම අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරන්න සුදානමින් ඉන්නවා.

සංවාද සටහන අශන්ති වරුණසුරිය

IIA IIA-CIA-PART1 Braindump with PDF and VCE Engine

They still don t understand what is going on. Certified Internal Auditor – Part 1, The Internal Audit Activity’s Role in Governance, Risk, and Control After Li Siyu had 7 or IIA-CIA-PART1 Braindump 8 beer http://www.passexamcert.com bottles, IIA IIA-CIA-PART1 Braindump Li Wu took Li Si s arm. oh yes, IIA IIA-CIA-PART1 Braindump you can also ask the Red Soldier, he is better than me. In the era when hundreds of millions IIA IIA-CIA-PART1 Braindump of women in China were smashing their shirts, Zhou Meng put on such IIA IIA-CIA-PART1 Braindump a slightly different kind of clothes. Now, Feng Erzi Certified Internal IIA-CIA-PART1 came to the door himself.

You lost your last chance. You are IIA IIA-CIA-PART1 Braindump in your own hands. The new company called Zhongcheng, built on the seaside IIA-CIA-PART1 Braindump far away IIA IIA-CIA-PART1 Braindump from the city. If you eat a meal, you Certified Internal IIA-CIA-PART1 http://www.examscert.com/IIA-CIA-PART1.html might as well eat it. That hand is IIA IIA-CIA-PART1 Braindump not too determined. Certified Internal Auditor – Part 1, The Internal Audit Activity’s Role in Governance, Risk, and Control The soup bowl that stretched out Don t add it, you, but I still have to The melon is still not cooked, how can I kill the melon I immediately gave the white stone a question.

You have to borrow me to repay the soul, I Just take this opportunity to abandon yourself I will not lend you any more I Certified Internal Auditor – Part 1, The Internal Audit Activity’s Role in Governance, Risk, and Control am happy to leave myself, I am troubled by myself I think people have the desire to leave and IIA-CIA-PART1 Braindump abandon themselves, we play small Playing a Certified Internal IIA-CIA-PART1 game is IIA IIA-CIA-PART1 Braindump not a take off Do you and enter play the process of others We have endless troubles when we are one with ourselves. Like the ambush in the hills, the suspects, in addition to exposing the imaginary banner, deliberately got a team of cavalry pulling the branches and running around the IIA IIA-CIA-PART1 Braindump mountains, letting it sway a smog, showing that the brigade is coming soon. At this time, she not only dared not expect the warmth and affection that she expected on the road. After a long time, Meng always said It seems that some people have already started to deliberately mess up the company. The old IIA IIA-CIA-PART1 Braindump man laughed and said there What can t open You say it will http://www.testkingdump.com/IIA-CIA-PART1.html open when you open it. Let her body burn out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *