අයවැය සම්මත කර ගැනීමේ අගමැතිගේ සැලැස්ම

ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රමාණවත් පිරිසක් සභාගර්භයේ නොසිටීම විපක්ෂය විසින් තමන්ගේ වාසියට හරවා ගත් බව පෙන්වා දෙන අගමැතිවරයා පවසන්නේ කෙසේ වෙතත් එය ආණ්ඩු පක්ෂයේ දුර්වලතාවයක් බවයි.
එහෙත් එය අයවැයට කිසිදු ගැටලුවක් නොවන බවත් සංශෝධන සහිතව නැවත ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගන්නා බවත් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.
පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට පත් වූ අමාත්‍යංශ වැය ශීර්ෂ දෙක අප්‍රේල් 30 වැනිදාට පෙර නැවත ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here