අගමැති හම්බන්තොට වරායේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද හම්බන්තොට වරායේ නිරික්ෂණ චාරිකාවක නිරත වී තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී වරාය ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන චීන නිලධාරීන් සමග කථාබහකද නිරත විය.

හම්බන්තොට වරාය මෙහෙයුම් පුළුල් කරමින් එය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා රජය, චයිනා මර්චන්ට්ස් පෝර්ට් හෝල්ඩින්ග්ස් පෞද්ගලික සමාගම (CM Port), හම්බන්තොට ඉන්ටර්නැෂනල් පෝර්ට් ගෲප් (පෞද්ගලික) සමාගම (HIPG) සහ හම්බන්තොට ඉන්ටර්නැෂනල් පෝර්ට් සර්විසස් (පෞද්ගලික) සමාගම (HIPS) අතර ගිවිසුමක් 2017 ජූලි මාසයේදි අත්සන් තබන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here