Fri. Nov 22nd, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

O/L 1,2ස්ථාන කොළඹ විශාකාවට. 2වන ස්ථාන 3ක්. සමත් ප්‍රතිශතය 71%. සහතික නිකුතුව සදුදා සිට

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව උසස් පෙළ සඳහා පෙනී සිටීමට සියයට 71.66ක් සුදුසුකම් ලබා තිබේ. සමස්තයක් ලෙස මෙවර අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් සියයට 64.11ක ප්‍රතිශතයක් ගණිතය සමත් ව ඇති බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරයි.

එහි මුල් ස්ථාන 10 ලබා ගත් සිසු සිසුවියන් මෙසේය.

01 වැනි ස්ථාන
01. කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලය – නිලක්නා දිසිවරී වරුෂවිතාන

02 වැනි ස්ථාන
02. කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලය – සචිදි හංසදී
03. ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා මහා විද්‍යාලය – සංජානි දිලේකා කුමාරි
04. මාතර සුජාතා විද්‍යාලය – මින්දි රෙබෙකා

03 වැනි ස්ථාන
05. කෑගල්ල ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා මහා විද්‍යාලය – ගයාත්‍රි හර්ෂිලා

04 වැනි ස්ථාන
06. කොළඹ දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය – සදලි මුතුනිමා
07. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය – සහන් යසංක
08. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය – කවිරු මෙත්නුක
09. ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය – ශස්මිත ආකාශ්වර
10.හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය – හිමාෂි එරන්දිකාපෙළ විභාගයෙන් සියයට 64.11ක ප්‍රතිශතයක් ගණිතය සමත් ව ඇති බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කියයි.

ඒ අනුව A සාමාර්ථ 9ක් ලබා ගත් සිසුන් සංඛාව 9413 වේ. මේ අතර මාර්තු මස 28 වන දින නිකුත් කරන ලද අ.පො.ස.සාමාන්‍ය පෙළ-2018 විභාගයට අදාළව විදේශ රටවල භාවිතය සහ දේශීය භාවිතය සඳහා එක්දින සේවාව යටතේ සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ සහතික පත්‍ර ශාඛාව මඟින් අප්‍රේල් මස 1 වන දා සිදු කරන බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා නිවේදනය ක

2018 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් මෙම ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

මීට අමතරව ඩයලොග් දුරකථන සබඳතාවක් සහිත ජංගම දුරකථන හිමියන්ට EXAMS යනුවෙන් ටයිප් කර Space තබා විභාග අංකය ඇතුළත් කොට 7777 ට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් විභාග ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.‍

මෙවර අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සිසුන් 656,984 ක් අයදුම්කර ඇති අතර, අපේක්ෂකයින් 518,184 ක් විභාගයට පෙනී සිට ඇත.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත‍්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විභාග සහතික පත‍්‍ර නිකුත් කිරීම ලබන සදුදා සිට ආරම්භ කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන අතර එක්දින සේවය යටතේ විභාග දෙපාර්මේන්තුවේ සහතික පත‍්‍ර ශාඛාව මගින් මෙම සහතික පත‍්‍ර නිකුත් කිරීම සිදු කෙරේ.  මේ අතර ප‍්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විමසිමක් අවශ්‍ය නම් 1911 ක්ෂණීක ඇමතුම් අංකයෙන් හෝ පාසල් විභාග සංවිධාන හා ප‍්‍රතිඵල ශාඛාවේ දුරකතන අංක මගින් ලබා ගත හැකි බවයි විභාග දෙපාර්මේන්තුව පැවසුවේ.

 

Microsoft 070-461 Demos

He had to let the tea house lantern to the opposite side of the pharmacy to buy a stick pain plaster paste, this slightly ease. Tseng Kuo fan and you in court and 070-461 Demos courtesy one by one, this moved to the Microsoft 070-461 Demos leaves of the song of the escort room. Tseng Kuo fan is half sympathetic to Zhang Tonglin is half uneasy.Chang Tung lin was the seventh ranking Jinshi in the Querying Microsoft SQL Server 2012 trial of the Ten Xuchu Division, just because the correct answers to the Imperial Examination were rejected by Daoguang T Dang as top three and the foreign minister was released. Microsoft SQL Server 2012 070-461 Demos Trouble Spent Nana said blankly to Nane, No wonder the old man and Wang Guangsan Wang Sima talked about the dog and the nephew, the Sima except Microsoft SQL Server 2012 070-461 sigh is shaking his head, not made a Microsoft 070-461 Demos word.

When Ning an went to marry him, he saw tears on his face, and he said Grandpa, why are you No one forced you to work Li Wenbao said with a dumb voice Children, grandpa is not sad. Looking at Changsheng into the room to talk to Xiaoyan, Dazhi is still not at ease What if the little sighs Querying Microsoft SQL Server 2012 insist Microsoft 070-461 Demos on doing it When this year was the promotion of women s freedom, Xiao Xiao s suggestion that the divorce government could actually approve it. I have to look at you today He carefully observed the leaf surface of the mulberry leaves, touched the Microsoft SQL Server 2012 070-461 thickness of the mulberry leaves, looked at the veins on the leaves against the sunlight, and even tore a small Microsoft 070-461 Demos piece to fill the mouth to taste its taste. No, no. The 070-461 Demos woman laughed this time, 070-461 Demos and the gray yellow fangs showed all the faces again.

I saw a lot Microsoft 070-461 Demos of parents recording the Microsoft 070-461 Demos performances, and I am sure that someone will be happy to send you a copy. Although he said Querying Microsoft SQL Server 2012 everything, Microsoft SQL Server 2012 070-461 I still feel Microsoft 070-461 Demos Microsoft 070-461 Demos the unprecedented desolate. At this 070-461 Demos moment, he lay on his face with a smile, his expression was already stiff. I started the action of eating fruit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *