විපක්‍ෂය එකගතාවයන් කැඩුවා ඒත් ආණ්ඩුව මාරාන්තික නැහැ

කාරක සභා ඡන්ද විමසීම පරාජය පත්වීම ආණ්ඩුවට මාරාන්තික ප‍්‍රහාරයක් නොවන බව පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකල රාජ්‍ය ව්‍යවසායල කන්ද උඩරට උරුමය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ,

පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී කාරක සභා අවස්ථාවන්හිදි ඡන්ද විමසීමක් සිදු නොකරන බවට එකගතාවයක් පැවතියා. වැය ශීර්ෂය ආරම්භ කළ දා සිට කාරක සභා අවස්ථාවන්හිදී කිසිම දිනක ඡන්දයක් ඉල්ලා සිටියේ නැහැ. එම එකගතාවය ඊයේ දිනය වනතුරු ක‍්‍රියාත්මක වුණා. නමුත් අද විපක්ෂය එම එකගතාවය කඩ කර ඡන්දයක් ඉල්ලූවා. පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී දුන් පොරොන්දුව ඔවුන් විසින්ම කඩකරා. නමුත් මෙය ආණ්ඩුවට මාරාන්තික ප‍්‍රහාරයක් නොවේ. ස්ථාවර නියෝග අනුව මෙම වැය ශීර්ෂය නැවත වරක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කර ගරනීමට හැකියි

මේ වන විට වැය ශිර්ෂ කිහිපයක්ම පරාජය වී තිබේ. අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු, පලාත් සභා, පළාත් පාලන කටයුතු අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂයද අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට පත්විය. මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂය අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට පත්විය. වැය ශිර්ෂයට පක්‍ෂව ඡන්ද 20ක් ලැබුණු අතර විරුද්ධව ඡන්ද 38ක් ලැබින. ඒ අනුව වැය ශීර්ෂය වැඩි ඡන්ද 18කින් පරාජයට පත් විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here