විදුලි අර්භුදයට රජයේ වැඩපිළිවෙල රවීගෙන් අද එළියට

මතුව ඇති විදුලි අර්බුධය විසඳීම සඳහා රජය අනුගමනය කිරීමට නියමිත ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරන බව විදුලිබල බලශක්ති අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

විදුලිය ආරක්ෂා කිරීම සදහා නිවෙස් වල මෙන්ම විදී පහන් නිවීමේ වැඩපිළිවෙල දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක්ව ඇති නිසා එ පිළිබදවද මෙලෙස සදාකා බලනු ඇත.

ඒ අනුව අමත්‍යවරයා සදහන් කරන්න මේ පිලිබදව අද කතා කරන බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here