පොලිසියේ ගුණාත්මක බව ඉහළ නැංවීමට නව වෙනස්කම්, නිල ඇදුමත් වෙනස් වේ

පොලිස් නිල අඩුම වෙනස් කිරීමට ජනපතිගේ අදහසක් ඇත.

එසේම තමන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව භාරගෙන ගතවූ මාස කිහිපය තුළ එහි ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා වෙනස්කම් රැසක් සිදු කිරීමට පියවර ගත් බව ද ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

පොලිස් නිලධාරීන් දැනට භාවිතා කරන කාකි නිල ඇඳුම වෙනුවට වඩා සුදුසු වෙනත් නිල ඇඳුමක් හඳුනවා දීමට අදාළ අංශ සමඟ සාකච්ඡා කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසා තිබේ.

පොලිසිය පිළිබඳ ජනතාව තුළ පවතින අයහපත් ආකල්ප වෙනස් කරමින් වඩා ගුණාත්මක සහ ගෞරවාන්විත පොලිස් සේවාවක් ගොඩනැඟීම සඳහා සිදු කරන වෙනස්කම්වල ඉදිරි පියවරක් ලෙස මෙසේ නිල ඇඳුම ද වෙනස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here