ප්‍රවේශ පත්‍ර නොගෙන දුම්රියේ ගිය 568 ක් අත්අඩංගුවට

ගතවු මාස තුන තුළදි ප්‍රවේශ පත්‍ර නොගෙන දුම්රියේ ගිය මගින් 568 කු අත් අඩංගුවට ගත් බව දුම්රිය වැටලීම් අංශය පවසයි.

CGS කල විමසිමකදි එහිනිලධාරියකු කියා සිටියේ මෙම මගින්ගෙන් දාහත්ලක්ෂ විසිහත්දහස් පන්සිය හැත්තෑ අටක් දඩ මුදල් වශයෙන් රජයට අය කරගත් බවයි.

එසේම දුම්රියේ අනවසරෙන් වෙළදාමේ නිරතවු පුද්ගලයින් 29 ක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

යාචකයින් 15 ක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පසුගිය වර්ෂය අවසන් වනවිට ප්‍රවේශපත් නොගෙන දුම්රියේ ගිය මගින් 2713කු අත් අඩංගුවට ගත් බව දුම්රිය වැටලීම් අංශය සඳහන් කලේය.

එම පුද්ගලයින්ගෙන් රජයට අයකරගත් දඩ මුදල රුපියල් අසුතුන්ලක්ෂ හතලිස් දෙදෙහස් හතලිස් නවයක් .

කෙසේවෙතත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැටලීම් අංශය සඳහන් කලේ මෙම වැටලීම් අඛණ්ඩව සිදු කරන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here