නොරොච්චෝලේ මුල් ඇස්තමේන්තුව ඉරා දෙගුණයක් ගෙවා චීන සමාගමකට දුන් නිසයි අද මේ කළුවර

නොරොච්චෝල බලාගාරය ඇතුළු විදුලි බලාගාර ගණනාවක් ඉදිකිරීම් ආරම්භ කලේ තම කාලයේ බවත් ඇය සදහන් නමුත් පසුව එහි මුල් ගිවිසුම ඉරා දමා රාජපක්‍ෂ ආණ්ඩුව විසින් තම යුගයේ ඇස්තමේන්තුව මෙන් දෙගුණයක් ගෙවා චීන සමාගමකට එය ඉදිකිරීමට බාර දුන් බවත් අද පවතින විදුලි අර්බුදය දැක තමන් බොහෝ තරහින් ඉන්නා බව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද‍්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය පවසයි.

එම වැඩිපුර ගෙවූ ගනන කොහෝ ගියාදැයි දන්නා බවත් ඇය කීය. තමන් සැලසුම් කල ලෙස නොරොච්චෝල ඉදිකලේ නම් අද විදුලි අර්බුදයක් නැති බවත් ඇය සදහන් කලාය. මෑතකදී විදුලි බලාගාර කිහිපයක් සදහා අවසර නොදීමද අද විදුලි අර්බුදයට හේතුවක් යයි කී ඇය හිටපු විදුලි බල ඇමතිවරයා ඊට වගකිව යුතු යයිද සදහන් කලාය.

එමෙන්ම වත්මන් විදුලි අර්බුදයට වගකිව යුතු වන්නේ හිටපු විදුලිබල අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා බව කියන හිටපු ජනාධිපතිනී පසුගිය වසර හතරක් තිස්සේ ඉතාමත් අඩු වියදමින් කිරීමට ඉදිරිපත් වූ ස්වභාවික වායු බලාගාර (LNG) සම්බන්ධ යෝජනා 4ක් තිබුණු බවත් තමන් ද ඒ පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට දැනුම් දුන් බවද පවසයි. එයින් සමහර යෝජනාවලට අවශ්‍ය සියලු අනුමැතිය ලැබී ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ද ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස දැනුම් දී තිබුණු නමුත් හිටපු අමාත්‍යවරයා ඊට ඉඩ නොදුන් බවයි ප්‍රකාශ කළේ.

මීට හේතුව වන්නේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ පවතින ඉන්ජිනේරු මාෆියාව බව පැවසූ ඒ මහත්මිය ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඩීසල් බලාගාරවලින් විදුලිය මිලදී ගැනීමට බවත් ඩීසල් බලාගාරවලින් ඔවුන්ට කොමිස් මුදල් ලැබෙන බවටත් චෝදනා කළාය. ඒ නිසා ඔවුන් LNG බලාගාර ඉදිකිරීමට කිසිදු ඉඩක් ලබා නොදුන් බව සඳහන් කළ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය මීට හිටපු අමාත්‍යවරයා වගකිව යුතු බවත් එසේම ඇමතිවරයා දූෂිත නම් ඔහුව ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුවේ බලධාරීන් ද දැනගත යුතු බවත් සඳහන් කළාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here