චීන එකඟතාවන් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. විදුලි අර්බුදයේ වගකීම රජය භාර ගනියි

විදුලිබල අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වගකීම රජය බාරගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.
ජනතාවට අවශ්‍ය විදුලිබලය අඛණ්ඩව සැපයීමට රජයක් ලෙස නොහැකිවීමේ වගකීමෙන් මිදීමට ආණ්ඩුවේ කිසිවෙකුටත් ඉඩක් නොමැති බව ද වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.
2015 සහ 2018 අතරතුර ස්වභාවික වායු බලාගාර 03 ක් ඉදිකිරීමට සැළසුම් කර තිබූ බව අගමැතිවරයා පවසයි. ඒ සඳහා ඉන්දියාව, ජපානය හා චීනය සමග එකඟතාවයකට පැමිණි නමුත් එම බලාගාරවල ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට නොහැකි වූ බවයි අගමැතිවරයා පවසන්නේ. අදාල රටවල් සමග පැමිණි එකඟතාවලට අනුව බලාගාරවල ඉදිකිරීම් ආරම්භ වූයේ නම් එම බලාගාරවලින් නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය මේ වනවිට ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්වීමට නියමිතව තිබූ බවත් අගමැතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here