ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහකාර ප්‍රධාන සංවිධායක ධුරයෙන්ආශු මාරසිංහ ඉල්ලා අස්වෙයි


ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහකාර ප්‍රධාන සංවිධායක ධුරයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා ඉල්ලා අස් වූ බව අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේ ය

ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ අමාත්‍යාංශ දෙකකට අයත් වැයශීර්ෂ පරාජය වීම හේතුවෙන් එම වගකීම බාරගනිමින් තමන් තනතුරෙන් ඉවත් වන බව මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශකොට ඇත.

ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ලබාදුන් බවද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කලේය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here