අවුරුදු කාලේ විදුලිය විසන්ධි නොකරන බව ඇමති රවී කියයි

විදුලිය බිඳවැටීමේ ප්‍රශ්නය දෙස බලා ස්ථිර විසඳුමකට ඒමට කටයුතු කරන බව සහ අප්‍රේල් අලුත් අවුරුදු කාලයේ කිසිදු විදුලි විසන්ධි වීමක් සිදු නොකරන බව අමාත්‍ය රවි කරුණානයක මහතා පවසයි

වෙසක් මාසය වනවිට විදුලි ප්‍රශ්නය  සම්පූර්ණයෙන් ම විසඳන බවද විදුලි බල,බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියි.

අමාත්‍යවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින් මේ බව පැවසීය.

විදුලි බල මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳ තමා කනගාටු වන බවත් මෙම විදුලි ප්‍රශ්නය ස්ථීරවම විසඳන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදි ප්‍රකාශ කලේය

විදුලි ධාරිතාව පහළ වැටී තිබෙනබව සහ දිනක විදුලි අවශ්‍යතාවය මෙගාවෝට් 2300ක් වුවද එහෙත් දිනක විදුලි උපරිම උත්පාදන ධරිතාව මෙගා වොට් 1350ක් බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටි⁣යේය.

විදුලි බල මණ්ඩලයේ සියලු සේවක පිරිස සමඟ කිට්ටුවෙන් ප්‍රශ්නය දෙස බලා ස්ථීර සාර විසඳුමකට එන්න බලන බව සහ අප්‍රේල් සිංහල අවුරුදු කාලයේ කිසිදු විදුලි විසන්ධි වීමක් සිදු නොවන බව සහ වෙසක් මාසය වන විට විදුලි ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන් ම විසඳන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය .

සූර්ය කිරණ පිටට යන්න නොදී උපරිම ලෙස පුනර්ජනනීය බලශක්තිය දියුණු කිරීමට කටයුතු කරන බවද බිලියන 233ක් තෙල්,ගල් අඟුරුවලට වියදම් කරන බවත් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කලේය.

සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් දීමට අවශ්‍ය බව සහ සැලසුමකට කටයුතු කිරීම අවශ්‍යය බව ද මුදල් ලැබුණොත් ප්‍රශ්නයෙන් සියයට ප්‍රමාණයක් අවසන් වන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here