විදුලි අර්භුදය රජයේ නිසි කළමනාකාරිත්වයෙන් විසදිය හැකි බව විපක්‍ෂනායක කියයි

වර්තමානයේ පවතින විදුලි අර්බුදයට ප්‍රධාන හේතුව රජයේ නිසි කළමනාකාරිත්වයක් නොමැතිවීම බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසා සිටියි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ තම රජය විසින් සැලසුම් කර තිබූ විදුලි ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීමට කටයුතු කළේ නම් මෙවන් විදුලි අර්බුදයක් රට තුළ ඇති නොවන බවය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here