Fri. Nov 15th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

මිරිජ්ජවිල වියාපෘතිය මුදල් විශුද්ධිකරණයේ ගැටළුවක

මතභේදයට තුඩු දී ඇති, යෝජිත ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.85 ක වටිනාකමකින් යුතු හම්බන්තොට මිරිජ්ජවිල තෙල් පිරිපහදු ව්‍යාපෘතිය, Financial Action Task Force (FATF) හෙවත් මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකායේ, මුදල් විශුද්ධිකරණයට අරමුදල් සපයන ‘අළු ලේඛනයෙන්’ බැහැරවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව දරන උත්සාහයට ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇතිකරන බව ට තමන් විස්වාස කරන බව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය පවසයි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන ආයෝජනය සිංගප්පුරුවේ පිහිටි සිල්වර් පාක් ඉන්ටනැෂනල් සීමාසහිත සමාගම විසින් සිදු කර ඇති අතර එකී සමාගමේ පාලනය, තමිල්නාඩු දේශපාලනඥයන් පිරිසකගෙන් සමන්විත පවුලක් සහ ව්‍යාපාර කටයුතු සම්බන්ධව බලධාරින්ගෙන් සහ මාධ්‍ය වෙතින් අධික ලෙස විවිධ දුෂණ චෝදනාවන්ට ලක්වූ  හිටපු ඉන්දියානු අමාත්‍ය, එස් ජගත්රක්ෂකන් සතුවේ. මේ අනුව, අන්තර්ජාතික වශයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණයට අරමුදල් සැපයීමට එරෙහි 40කින් යුතු මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකා නිර්දේශ අතරින් 12 වන නිර්දේශය වන දේශපාලන වශයෙන් අනාවෘත පුද්ගලයන් විසින් ධනය උපයාගත් අකාරය සහ ඔවුන්ගේ ආයෝජන මුලාශ්‍ර හෙළිදරව් කිරීම යන පදනම මත මෙම ගනුදෙනුව මතභේදයට තුඩු දී ඇති බව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් සිය අදහස් දක්වමින් ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ අසෝක ඔබේසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ”  FATF හෙවත් මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකායේ, මුදල් විශුද්ධිකරණයට අරමුදල් සපයන ‘අළු ලේඛනයෙන්’ බැහැරවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දරන උත්සාහය අනුව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන අධිකාරිය විසින් ද  සිල්වර් පාක් ඉන්ටනැෂනල් සීමාසහිත සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් දේශපාලන වශයෙන් අනාවෘත පුද්ගලයන් අතරට අයත් වේද යන්න පිළිබඳ නිසි ඇගයීමකට ලක් කළ යුතු බවයි”.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සහ සම්බන්ධ සෑම පාර්ශවයක්ම දක්වන ව්‍යාකුලතා සැළකිල්ලට ගනිමින්, ව්‍යාපෘතියට අදාළ සියලු තොරතුරු රාජ්‍ය ආයතන විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ 09 වන  වගන්තිය යටතේ මහජනතාව වෙත ලබා දිය යුතු බව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය දන්වා සිටියි. ඒ අනුව, නිවැරදි ක්‍රමවේදය වන්නේ, අදාළ විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් ව්‍යාපෘතිය  ආරම්භ කිරීමට මාස තුනකට පෙර අදාළ සියලු තොරතුරු හැකි පමණ හෙළිදරව් කිරීම වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීම සමාලෝචනය කරමින් අසෝක ඔබේසේකර මහතා පැවසුවේ, මෙවැනි වැදගත් තොරතුරු මහජනතාව සතු කිරීම අවතක්සේරු කළ නොහැකි අතර මෙකී ඍජු විදේශ ආයෝජන දේශීය ආර්ථිකය මත ඍජු බලපෑම් ඇති කරන්නට සමත්වන  බවයි. රට තුල මෙවන් ආයෝජන සිදු කිරීමේදී විනිවිදභාවය සහ වගවීම තහවුරු කිරීමට කටයුතු කිරීම හරහා නිවැරදි ආකාරයේ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ආයෝජන රට වෙත තව දුරටත් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය කල යුතු බවද ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය කියයි.

Cisco 200-310 Vce Dumps

Cisco 200-310 Vce Dumps William was polite, he listened from time to time, and nodded from time to time, but 200-310 Vce Dumps he said nothing. I Designing for Cisco Internetwork Solutions don t know what the love ink http://www.passexamcert.com type is. Cisco 200-310 Vce Dumps What should CCDA 200-310 we do now Now I am compensating.

It is too difficult to catch him at his door in the future. The car was opened Cisco 200-310 Vce Dumps at a maximum of 20 meters, and it stopped at the side of the road. Hao Tuyu said. Who asked you to do that Then you said dry Dry As soon as the door opened, Feng Erzi was shocked by the sight Zhou Meng s nakedness lay on the CCDA 200-310 bed, his hands Cisco 200-310 Vce Dumps Cisco 200-310 Vce Dumps and feet tied to the bed http://www.examscert.com and the bed at the end of the bed, and her mouth was still stuffed with handcuffs. At this time, the rain like stick and angle 200-310 Vce Dumps steel began to Cisco 200-310 Vce Dumps smash toward Liu Haizhu s body. The folk customs of Designing for Cisco Internetwork Solutions that country are more traditional.

I have already been unable to do my best. He made a firm face in the mirror and said No, resolutely uncompromising, she thought she was reasonable. You calmly calm down, you turn to safety, you exclude all external interference and http://www.testkingdump.com/200-310.html all kinds 200-310 Vce Dumps of dramatic endings that are not lame Cisco 200-310 Vce Dumps but not in your own interest, you are on time. shows her determination. If this is the case, does it prove that the four link is a complete failure This is the case. If you don t Designing for Cisco Internetwork Solutions create it, you won t be practical. The conversations, negotiations, and conversations Cisco 200-310 Vce Dumps of CCDA 200-310 the most talked about politicians in the world are the most stupid, and the dialogue between two ordinary elderly women wearing big pants sitting on the bridge of things is the Cisco 200-310 Vce Dumps power to support our language

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *