ගම්මිරිස්, කරුංකා බලය යලිත් බදියුදීන් අතට

ගම්මිරිස්, කරුංකා ආදිය සඳහා ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය ලබා දෙන වාණිජ දෙපාර්තුමේන්තුව, යළිත් වරක් වරක් රිෂාඩ් බදුර්දීන් ඇමතිවරයාටම පැවරා ඇති බවත් ඒ සම්බධයෙන් ජනපති හා අගමැති වගකිවය යුතු බව තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංසදය පවසයි.

එසේම ගම්මිරිස් සහ කරුංකා ආනයනය සහ ප්‍රතිඅපනය අත්හිටුවීමට ගත් තීරණයට අනුව ගැසට් ප්‍රත්‍රිකාව නිකුත් කිරීමට රජය කටයුතු නොකරීමෙන් එම වංචාව පවත්වාගෙන යාමය සහය දෙමින් ජනතාව මුලා කර ඇති බවද එම සංගමය පවසයි

තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංසදය ලේකම් ලසන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා දැක්වු අදහස්:

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ දෙපාර්තුමේන්තුව තමයි නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් යටතේ භාණ්ඩයක් මෙරට සිට වෙනත් රටකට අපනයන කරන විට අදාළ බදු සහන ලබා ගැනීමට, එම භාණ්ඩය ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ලද භාණ්ඩයක් බවට සහතිකය (ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය) නිකුත් කරන්නේ. වාණිජ දෙපාර්තුමේන්තුවේ ඉන්න අවංක නිලධාරීන් පිරිසකගේ උත්සාහයන් ව්‍යවර්ත කරමින් බදුර්දීන් අමාත්‍යවරයාගේ සෘජු බලපෑම මත පිටරටින් ආනයනය කළ ගම්මිරිස් සහ කරුංකා ආදිය සඳහා ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරපු සහතික ලබාදීම පසුගිය කාලයේ දිගටම සිදු වුණා. මේ නිසා දේශීය ගොවීන් විශාල අපහසුතාවයකට පත්වුණා.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here