ආණ්ඩුව පළාත් සභා අවජාතක දරුවෙක් කරලා ඩලස්ගේ චෝදනාව

පළාත් සභා මැතිවරණය කල් දමමින් වත්මන් රජය අනාගතයට වැරදි පුර්වාදර්ශයක් ලබාදෙමින් ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම පවසයි.

ඒ, අනතුරු ඇඟවීමක් ද සිදු කරමින්.

එහිදී “ආණ්ඩුව පළාත් සභා අවජාතක දරුවෙක් කරලා ඉවරයි. මීට පස්සේ මේ රටේ බිහිවෙන ආණ්ඩුව පළාත් සභා අවශ්‍ය නෑ කියලා තීන්දුවක් ගත්තොත්..ආණ්ඩුකාර හරහා පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා තීරණය කළොත් ඒ වෙලාවට අඬන්න එපා. යනුවෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here