සංචාරක කර්මාන්තය මිලියන 3 දක්වා ඉහළට

සංචාරකයන්ගේ  පැමිණීම මේ වසරේ මිලියන 3 දක්වා වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සංචාරක සංවර්ධන,වනජීවී සහ ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසයි.

වැඩි දුරටත් මේ පිලිබදව අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

“මෙය රටේ ජනතාව අගය කළ ප්‍රගතිශීලි අයවැයක්.මුදල් අමාත්‍යතුමා ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් දී තිබෙනවා ආර්ථික සංවර්ධනයට. රටේ හොඳ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම නිසා හොඳ ආර්ථිකයක් තිබෙනවා. රටේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු වී තිබෙනවා. සංචාරයට හොඳ ස්ථානයක් බව බෝහෝ සඟරා දක්වා තිබෙනවා. මෙවර අයවැය යෝජනා  මඟින්   හොඳ බලපෑමක් සංචාරක කර්මාන්තයට සිදුව ඇති බව පෙන්වා දෙන අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ ගිය වසරේ  සංචාරකයන් ලක්ෂ විසි තුනක් පැමිණ ඇති අතර  මේ වසරේ එය  ලක්ෂ තිහක්  දක්වා  වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු  වන බවයි. මේ වසරේ ඩොලර් බිලියන 5 දක්වා සංචාරක ආදායම වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලෝක ප්‍රකට හෝටල් නාමයන් මේ රටේ ආයෝජනය කර තිබෙනවා.මැයි මාසයේ කොළඹ දී සැසියක් පවත්වනවා. ඊට සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ  200ක් පමණ ගෙන්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.මිරිස්සේ දී සංචාරක කටයුතු සඳහා පොලිස්  ස්ථානයක් ඇරඹුවා.  දැනුම සහිත සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයින් බිහිකරනවා.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here