වතු කම්කරු වැටුප් ඉහළට

වතු කම්කරුවන් සඳහා වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මේ අනුව ඔවුන්ගේ වැටුම රුපියල් 50කින් ඉහළ දැමීමට අදාලව පසුගියදා යොමු කල කැබිනට් පත්‍රිකාවට මේ වන විට කැබිනට් අනුඅතිය ලැබී තිබේ.

වතු සේවකයින්ගේ වැටුප් ප්‍රශ්ණය කාලයක් මුළුල්ලේම කතා බහට ලක් වුවත් ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් ආකාරයෙන් වැටුම් විෂමතා ඇති නොවීම තුල ඔවුන්ගේ ජිවන මට්ටම් ඉහළ දැමීම දැඩි අර්භුදයකට තුඩු ඩි ඇත. කෙසේ වෙතත් රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ වතු කම්කරුවන්ට මාසිකව රුපියල් 50ක දිමනාවක් ලබාදීම සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැති හිමි වූ බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here