Mon. Aug 26th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

විදුලිය කැපීම දින දහයෙන් නවත්වන්න බැහැ:විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය


දින 10 ක කාලයක් දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් විදුලිය කපාහැරීම මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබේ.මෙහිදී දිවා කාලයේ පැය 3ක් හා රාත්‍රි කාලයේ පැයක් වශයෙන් දිනකට පැය 4 ක් විදුලිය කපාහැරීමට සිදුවන බවට දැනුම් දෙයි.මේ සම්බන්ධයෙන් colombogazette sinhala විමසීමක් කලා විදුලි ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති ඉංජිනේරු සෞම්‍ය කුමාරවඩු මහතාගෙන්.එහිදී ඔහු කියා සිටියේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ දින 10 ක් වැනි කාලයක් තුල දි මෙලෙස විදුලිය කපා හැරිම නැවැත්වීමට නොහැකි බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප සමඟ ඔහු මෙලෙස වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වීය.

දීප ව්‍යාප්තව දින 10 ක් විදුලිය කපාහැරීමෙන් මේ විදුලිය අර්බුදයට විසඳුම් ලබාගත හැකිද?

පැහැදිලිව කියන්න ඕන දවස් දහයකින් විදුලිය දෙන්න පුළුවන් කියලා අපි කියලා නැහැ.සෑහීමකට පත්වෙන ප්‍රමානයකට ජලාශ වලට වතුර පිරෙනකල් මෙය කල නොහැකියි.බලාගාර කිහිපයක් දවස් 10 ක් ඇතුලත පද්ධතියට එකතුවෙන්න තියෙනවා ඒ වුනාට දවස් 10 කින් මේ විදුලිය කපා හැරීම නවත්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතන්නෙ නැහැ.

මෙ තත්ත්වය ඇතිවීම⁣⁣ට හේතුව මොකද්ද?

මේකට හේතුව කිසිම බලාගාරයක් පසුගිය අවුරුදු 5 තුල හැදිච්ච නැති එක.අවුරුද්දකට මෙගා වොට් 150කින් ඉල්ලුම වැඩිවෙනවා.මෙගා වොට් 150 ක් කියන්නෙ ඉහල කොත්මලේ වැනි බලාගාරයක ධාරිතාව .අවුරුදු 4කින් පහකින් කිසිම බලාගාරයක් හැදිලා නැහැ.අපේ සැලසුම් වල තියෙනවා මෙගා වොට් 500 ක බලාගාර හදන්න 2014 ඉදලා 2019 වෙනකොට හදන්න ඒ එකක්වත් හැදිලා නැහැ.නොරොච්චෝලේ කැඩුන එකවත් වැස්ස නැති එකවත් නෙමෙයි ප්‍රශ්නෙ.වැස්ස නෑ කියලා ලයිට් කපන්න බැනේ.

මේ සඳහා විකල්ප ක්‍රම නැද්ද?

වියදම් අධික විකල්ප තියෙන්නේ වියදම් අඩු විකල්ප විදිහට තියෙන්නෙ ජල විදුලි බලාගාර ,ගල් අඟුරු බලාගාර හදන්නඕන නොරොච්චෝලෙන් මෙගා වොට් 45% විතර දෙනවා.නොරොච්චෝලේ නැත්නම් අනාථයි.රුපියල් 16කට අපි ජනතාවට විදුලි ඒකකයක් දෙන්නෙ.රුපියල් 16කට අඩු විදුලි ඒකකයක් නිපදවුවහොත් තමයි අපිට පාඩු නැතුව දුවන්න පුළුවන් වෙන්නෙ.ගල්අඟුරු ජලවිදුලි බලාගාර එහෙම නැත්නම් LNG බලාගාර වෙන්න ඕන අඩු වියදම් බලාගාර .අපේරටේ LNG බලාගාර තාම නැහැ.අඩු වියදම් බලාගාර අවුරුදුතුන හතරකින් හදාගන්න බැහැ.ඒ නිසා ලයිට් නොකපා ඉන්න විදිහක් නැහැ.වියදම් අධික විදුලි බලාගාර මාස දෙකෙන් ගහනවා.ජනතාවට තමයි මේවගේ බර දැනෙන්නේ .
එක්කො ලයිට් කපන්න වෙනවා.නැත්නම් අධික වියදම් සහිත බලාගාර ඉදිකරන්න වෙනවා.

සාම්පුර් බලාගාරය හැදුවනම් මේ ගැටළුවට විසදුම් දෙන්න පුළුවන් ද?

හදන්න තිබ්බ සාම්පුර් බලාගාරය මේ ආණ්ඩ ආපු ගමන් නැවැතුවානේ 2015 දි.ඒ බලාගාරය ලබන අවුරුද්දෙ එන්න තිබ්බේ රටේ පාලකයෝ විවිධ මාෆියා වලට අහුවෙලා මේ බලාගාර ඉදිකිරීම් නැවැත්තුවා.ඒ බලාගාරේ ධාරිතාව මෙගා වොට් 500ක් ඒක ආවානම් ප්‍රශ්නෙ 90%ක් ඉවරයි.
මෙගා⁣ වොට් 300ක් එන කෙරවලපිටිය බලාගාර ය 2017 ටෙන්ඩර් ඕපන් කලා.ටෙන්ඩර් 7 ක් තිබ්බා කට්ටිය එකතු වෙලා එකක් විතරක් ඕපන් කරන්න දැගලුවා.දැන් ඒ ප්‍රශ්නය උසාවියට ගිහිල්ලා .ඔය වගේ වෙලාවට රටට අවශ්‍ය තීරනයක් ගන්න පුළුවන් නායකත්වයක්ව අවශ්‍යයි.

සංවාදය වරුණි පෙරමුණ

High Pass Rate 98-364 Real Questions Answers For Microsoft Database

Become a bald old man. Because Liu Jiuxiang first appeared in the new house of Lu Guihua, he was Microsoft Database 98-364 98-364 Real Questions Answers with a bald old man. After a while, I jumped to the computer and watched the timetable. My younger brother was also stupidly saying there Whatever you eat last year, there is no meat Microsoft Database Fundamentals bowl The mother immediately reached her goal. So I pushed the boat and stalked and thought When Wang Laowu caught the comet because of the angry float, now we grab Microsoft 98-364 Real Questions Answers the female rabbit s lips. Although he applied for a scholarship to an American school, his parents had to pay a toll and set a few lines. The smoke rises out along the chimney, and it can be seen http://www.passexamcert.com and smelled Microsoft 98-364 Real Questions Answers in the wilderness ten miles away.

The shouts almost shocked everyone in the dormitory nannies, drivers, civil servants, security guards The suspicion of the meaning of the mesh pattern made Zhuo Yue decide Microsoft Database Fundamentals to listen to other people s opinions. Do you 98-364 Real Questions Answers have to endure words Now you have to endure, Microsoft Database 98-364 you can t afford to sin, you have to bow your head and ask for http://www.examscert.com them to raise your hands People can easily ask for things at the wine table, understand This will cost another sum I Microsoft 98-364 Real Questions Answers don t understand the big change Changsheng nodded. It seems that the face of the landscape can be changed with the mood of the people. Because he Microsoft 98-364 Real Questions Answers had not been able to fulfill his obligation as a Microsoft 98-364 Real Questions Answers father to Cheng Da, he had always had an apology to his son. You have not finished this sentence.

It s a bit uncomfortable to take off the cotton hat on the top. It was 98-364 Real Questions Answers like seeing the niece. We squatted in Microsoft 98-364 Real Questions Answers front of the maiden s portrait. The restaurant hunter looked back at Mingyu and http://www.testkingdump.com/98-364.html laughed Microsoft Database 98-364 Look at it. Microsoft 98-364 Real Questions Answers Yes, but I don t know if it is said. Wheat and a rod. We still Microsoft 98-364 Real Questions Answers Microsoft Database Fundamentals have not come out of the content. Just as the mother in law answered the compliment to the wheat, her attitude was also Microsoft 98-364 Real Questions Answers a slight smile even the shame of a little girl At the time, it was a young man.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *